Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงผึ้ง (GAP) เสกสรรฟาร์มผึ้ง ของ นายเสกสรร  ไชยวงษ์ 258 ม.9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู <<อ่านต่อ>>

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภูผาแดง...<<อ่านต่อ>>..

วันที่ 25 ก.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองได้เรียกประชุมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์หมูดำในเกษตรกรรายย่อย เพื่อขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model "ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จำนวน 8 ราย เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป ...<<อ่านต่อ>>..

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูและ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านลาดใต้ บ้านลาดใต้ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...<<อ่านต่อ>>

วันที่ 14 ก.ย. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ บ้านโนนสว่าง ม.10 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ...<<อ่านต่อ>>...