Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดฝึกอบรม ซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู..<<อ่านต่อ>>..

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกร..<<อ่านต่อ>>..

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มพร้อมสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีการผสมเทียม..<<อ่านต่อ>>..

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานมหกรรมโคเนื้อโนนสัง เทรดดิ้วแฟร์ ครั้งที่1 ..<<อ่านต่อ>>..

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ...<<อ่านต่อ>>..