Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." ...<<อ่านต่อ>>

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์หนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ บ้านกุดกระสู้ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี  นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด...<<อ่านต่อ>>

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 .สพ.สุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนข้าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดควารู้ เพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ ปี2561 (Field Day) ณ ศพก.อำเภอโนนสัง โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   เป็นประธานในพิธีเปิด <<อ่านต่อ>>

วันที่ 19 เม.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลหันนางาม ได้จัดประชุมอาสาปศุสัตว์เพื่อให้องค์ความรู้ ก่อนที่จะออกบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ..<<อ่านต่อ>>