วิทยากรบรรยายและวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของ “โรคลัมปี สกิน” และโรคระบาดสัตว์

newsnbl070664 01