ออกติดตามการระบาดของโรคลัมปี สกิน

newsnbl070664 02