ผู้วาราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ออกตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) ที่ ม.1 บ้านหนองสวรรค์ และ ม.5 บ้านกองแป่ม ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วย นายณฐรัช ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ,นายกิตติพันธ์   ธรรมจิระวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ นายชัชวาล ภูมิสายดร ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง อบต.หนองสวรรค์ และได้มอบเวชภัณฑ์เป็นยาฉีดพ่นเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะขอโรคฯ ซึ่ง อบต.หนองสวรรค์ได้สนับสนุนงบประมาณ 80,000 บาท จัดซื้อเพื่อมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การปริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู

 

newsnbl180664