ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

NEW... ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู....

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

NameJob191064 01

NameJob191064 02

NameJob191064 03

NEW      ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพักงานสัตวบาล

หมวดหมู่รอง