ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่หน่วยงาน 143 หมู่9 บ้านดอนหาด ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-4231-3117 โทรสาร e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.