วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู   ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และผู้แทนกลุ่ม เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องปฏิบัติราชการปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู