คำตอบที่มีผลกรมสรรพากร

กรณีมีผู้ผ่าน Application DLD 4.0 หมายเลขแจ้ง  L132887 หัวข้อเจ้าหน้าที่ไม่มีใบอนุญาตทำหมัน