วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร (GAP) ณ พุทธิศักดิ์ พลูทรัพย์ สิตา ฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู