วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ...<<อ่านต่อ>>...