คำตอบที่มีผลกระทบต่อกรมสรรพากร

กรณีมีผู้ผ่านApplication DLD 4.0 งานตอบ L 132887 หัวข้อเจ้าหน้าที่ไม่มีใบอนุญาตทำหมัน