ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

         Newประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

           - ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)