วันที่ 4  เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ และให้กำลังใจแก่กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก เพื่อใช้เป็นแปลงเรียนรู้และขยายผลสำหรับสมาชิกกลุ่ม โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่พืชผัก บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู