ปศุสัตว์เขต๔ ลงพื้นที่ติดตามการระบาดของโรค ลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่  29 มิ.ย. 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ชนิด ลัมปี สกิน ที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

newsnbl290664 01