วันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2567 เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ รวมถึงการแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การจัดการฟาร์มให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์ และมีการดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตลาดนัดและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ณ พื้นที่หมู่ 7 บ้านม่วงแก้ว ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง