งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประจำเดือนกันยายน 2566
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2566

-  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566

- รายงานประจำเดือนเมษายน 2566
-
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2566 
 
-รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  

รายงานประจำเดือนมกราคม 2566  
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2565 

- รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2565