เมื่อวันนี้ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกเก็บตัวอย่าง Boot swab ฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ตามกิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่าในสัตว์ปีกพันธุ์ฯ ...