วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ.แปลงเกษตรกร นายวิวิช พวงสวัสดิ์ บ้านห้วยเดื่อ ม.6 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 โดยได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เยี่ยมชมนิทรรศการ  ตลาดนัดวิชาการ และนวัตกรรมของ Young Smart Farmer ต้นแบบในภาคอีสาน จากนั้นได้ประชุมติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาก Single Command หนองบัวลำภูและอุดรธานี ณ.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู...<<อ่านต่อ>>...