วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ ธรรมจิระวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายกฤษณะ ผลไสว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพ และนายชัชวาล ภูมิสายดร ปศุสัตว์อำเภอเมือง ตรวจเยี่ยมสุมิตราฟาร์ม (ฟาร์มไก่ไข่) เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของฟาร์มไก่ไข่ในชุมชนและการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ณ สุมิตราฟาร์ม ม.5 บ้านกองแป่ม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู