วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และ นายธนดล สุขคงเจริญ ปศุสัตว์อำเภอโนนสัง ร่วมในการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 170 ชุด โดยมีท่านไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู