วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาวัง ออกหน่วยบริการปฏิบัติงานโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ร่วมกับ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีผลการปฎิบัติงานดังนี้ ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว 9 ตัว ฉ็ดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22 ตัว รวมทั้ง ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แก่เกษตรกร/เจ้าของสัตว์ จำนวน  52 ราย โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู