วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" มีผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว 5 ตัว รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู