วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00น. นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  มอบหมายให้นายณฐรัช ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย  อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ"พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ณ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู (ลิ้มชัยอุทิศ) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู