วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  และนายธนดล สุขคงเจริญ ปศุสัตว์อำเภอโนนสัง เข้าร่วมงานฉลองพระอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดโคกศรีเรือง ซึ่งร่วมในการเดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน