วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  และนายธนดล สุขคงเจริญ ปศุสัตว์อำเภอโนนสัง ร่วมในการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย จำนวน 80 ชุด โดยมีท่านไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  ณ ศาลากลางบ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู