วันที่ 10  เมษายน พ.ศ. 2567 นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โดยผลงานดังนี้

1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 47 ตัว แยกเป็น -สุนัข 31 ตัว , -แมว 16 ตัว

2.ผ่าตัดทำหมัน จำนวน 18 ตัว  แมว เพศผู้ 2 ตัว, -เพศเมีย 9 ตัว และ สุนัข เพศผู้ 2 ตัว, เพศเมีย 5 ตัว