วันที่ 17  เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.  นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ ปศุสัตว์อำเภอนากลาง ร่วมลงพื้นที่ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 603 ชุด ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในการมอบฯ ณ หอประชุมอำเภอนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู