วันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.  นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายกฤษณะ ผลไสว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 และตรวจติดตามกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจปล่อยซากสัตว์ ตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. 2560 ณ บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 40 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู