วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสัง ลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในพื้นตำบลปางกู่ และตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๔ แห่ง  ได้แก่

๑.สมคิดฟาร์ม,

๒.เจษฎาพรฟาร์ม,

๓.อามรฟาร์ม และ

๔.นิเวศฟาร์ม