วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย โดนายยงยศ แก้วก่อเกียรติ ปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญ​เรือง  ดำเนินการตรวจรับมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเตรียมการกักโรคโดยมีโคที่ได้รับมอบจำนวน 54ตัว  จากการตรวจสอบแล้วได้รับสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง สุขภาพสัตว์แข็งแรงทุกตัว ไม่มีสัตว์ป่วยได้รับบาดเจ็บ พร้อมสั่งกักสัตว์เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ณ จุดลงสัตว์ชั่วคราวบ้านโนนสะอาด หมู่ 1 และบ้านคึมน้ำเกลี้ยง หมู่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดละ 27 ตัว