วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ