วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) ตามรอบการประเมิน ณ ร้านบี.อาร์ฟู้ด ต.ด่านช้าง อ.นากลาง ดำเนินการโดยนายจันที เทพยศ   ผลการตรวจประเมิน เป็นไปได้ด้วยดี