วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณฐรัช  ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย            นางสาวศรวณีย์ พันธุ์สุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู