วันที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้มอบหมายให้นายณฐรัช  ประวาสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวศรวณีย์ พันธุ์สุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสัง โดยนายธนดล สุขคงเจริญ ปศุสัตว์อำเภอโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู