วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดำเนินการออกตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  ในโค-กรบือ  ในพื้นที่ ต.กุดจิก ต.หนองสวรรค์ ต.นาคำไฮ และ ตำบลโนนขมิ้น