หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางวัลลภา  วราอัศวปติ
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ไอคอนลิงค์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ลงพื้นที่ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.  นางวัลลภา วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู...

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
71062
Today29
Yesterday27
This_Week23
This_Month742
All_Days71062

กำลังออนไลน์

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย สู่ผู้บริโภค

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูก่อตั้งเมื่อ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

มีหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งสายงานทางการบริหาร คือ ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8)

นับแต่ตั้งเป็นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1 นายชัยวัฒน์สุพัฒนวิชัย 11 เมษายน 2538 - 30 กันยายน 2538

2 นายวิเชียรขำนวลทอง 12 กุมภาพันธ์ 2539 - 27 มิถุนายน  2539

3 นายฉลองวัฒนวิเชียร 28 มิถุนายน 2539 - 17 สิงหาคม  2549

4 นายไวพจน์หิมารัตน์ 18 สิงหาคม 2549 - 30 กันยายน  2553

5 นายวันชัยถวิลไพร 1 ตุลาคม 2553 -  18 พฤศจิกายน 2559
6. นายวิสุทธิ์  สารพัฒน์  21 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน