หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธนบดี  ขวาโยธา
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ไอคอนลิงค์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58552
Today26
Yesterday46
This_Week107
This_Month276
All_Days58552

กำลังออนไลน์

มี 99 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ร่างเอกสาร e-bidding โครงการส่งเสริมสินค้าการเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน และเพิ่มสารไอโอดีนนักเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

   ---> ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรเวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)  
  ----> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันและเพิ่มสารไอโอดีนแก่เด็กนักเรียน
  ----> 
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

>> กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
>> ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
>> ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ 

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ฯ 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1

>> รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

>>.ตรวจสุขภาพม้าประจำปี 2557

>>.การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ฯอ.นากลาง

>>.วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

>>.สนง.ปศจ.นภ.รับรางวัล rabies

>>.ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ

>>.ออกหน่วย พอ.สว. ประจำเดือน ต.ค.56

>> จัดประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก (H7N9) ระดับจังหวัด 

>> วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฯ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู